azbest - utylizacja - neutralizacja azbestu

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu o o składowisku azbestu w Kraśniku.

 

Składowisko azbestu funkcjonuje w  Kraśniku już od 2005 roku.

 

Działamy na podstawie zezwoleń w  zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami prawa:

  • Decyzja Starosty Powiatowego w Kraśniku w zakresie usuwania i transportu materiałów zawierających azbest,
  • Decyzje Urzędów Powiatowych i Miejskich właściwych dla miejsca wykonania prac w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest,
  • Pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18.07.2005 r, znak: ŚiR.V.6618/12-5/2005.

Azbest

Roboty remontowe związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, transport oraz składowanie azbestu są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów z dziedziny BHP. Wszystkie prace wykonujemy z zachowaniem obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych, ochrony środowiska. Nasza firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem zapewniając najwyższą jakość oferowanych usług. Po odbiorze odpadów przekazujemy właścicielowi obiektu , z którego zdemontowano wyroby azbestowe kompletną dokumentację ich obiegu i utylizacji oraz przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

 

Utylizacja azbestu - procedura:

  • materiały zawierające azbest przewożone są na składowisko przez upoważnioną do tego firmę,
  • przewoźnik dostarczający materiał przedstawia dyspozytorowi lub kierownikowi dokument przewozowy oraz kartę przekazania azbestu, które muszą zostać potwierdzone,
  • rozładunek ze środków transportu odbywa się za pomocą wózka widłowego na płycie rozładowczej zlokalizowanej na dnie niecki,
  • proces rozładowczy musi zostać przeprowadzony starannie tak aby nie uszkodzić przesłon izolacyjnych,
  • zapakowany azbest układa się warstwowo, każda warstwa przykryta jest przesypką technologiczną o grubości 25 cm.

Zapraszamy do współpracy